Coordenades de la comunitat escolar

La comunitat d’Epiqueia està dividida en tres petites subcomunitats: la dels petits, la dels mitjans i la dels grans.

Totes tres comunitats acullen nens d’una franja d’edat en què conviuen, alhora, nens d’edats diferents. Aquestes petites comunitats multiedats permeten una gran riquesa de vida i d’aprenentatge: aprenentatge entre iguals, processos d’anticipació i de reforç, ampliació del camp de les afinitats i dels interessos. A més, el sociograma d’un grup multiedats aporta una notable diversitat de rols: un infant comença essent dels petits de la seva comunitat per passar, al curs següent ―en què alguns sortiran del grup i altres hi arribaran―, a ser dels mitjans, i acaba essent, al cap d’un curs més, dels grans. Això permet que els rols dels nens canviïn i no se’n doni cap cronificació.

El grup multiedat subratlla l’heterogeneïtat i ens situa en una realitat plural i diversa de processos i de propostes –allunyada dels pressupòsits d’homogeneïtat i d’estandardització― donant molt més marge perquè cada infant es desenvolupi i aprengui al seu ritme sense  frens ni presses.

Les tres comunitats tenen espais de trobada i de treball en comú: els mitjans acompanyen els petits en la lectura, i els grans, segons els seus talents personals, acompanyen petits i mitjans en situacions diverses.

Les famílies a l’escola

El cercle comunitari  amb les famílies és cuidat mitjançat diversos camins: les reunions periòdiques de mares i pares de cada comunitat, les trobades familiars, la presència puntual de pares i mares col·laborant en activitats dels nens i nenes a l’escola, les jornades voluntàries de treball a l’estiu, les comissions per a qüestions específiques –acompanyament a noves famílies, elaboració de materials didàctics, festes…-.

A Epiqueia, la participació de les famílies és molt important, però el més important és la comunicació, la confiança mútua i la complicitat.

 

Espai

Epiqueia està ubicada en una casa antiga, bonica i senyorial, envoltada de jardí. Com a casa que és en origen, resulta especialment acollidora i singular.

Els espais estan definits per a la seva funció: taller, biblioteca, sala de treball, sala de reunió, cambra de les joguines, etc.

El jardí té una zona de sorral, un galliner i un hort, i nivells diversos amb vegetació que donen un ampli ventall de possibilitats de joc lliure.

 

Temps

El temps de l’aprenentatge és un temps tranquil: no vol ni pressa, ni pressió, ni saturació. Però, alhora, és un temps actiu, que es viu intensament i que s’ha d’organitzar. A Epiqueia volem fomentar aquesta vivència del temps actiu i ple però, alhora, lent i serè.

Cada comunitat té un horari que permet organitzar les dinàmiques i les tasques diàries ―com la reunió, el cant o la lectura― i dinàmiques setmanals. Les activitats que es fan en un sol dia són poques i amb un marge de temps prou ampli per permetre el seu aprofundiment.