Eixos fonamentals

L’infant és un ésser sensible, capaç, despert, actiu, creatiu i intel·ligent. Per això els nens i les nenes tenen ganes de fer coses amb sentit, rellevants, interessants, ambicioses; de manera natural, volen iniciar-les posant-hi el cap, el cos i el cor. A Epiqueia considerem la infantesa com una etapa de gran fecunditat.

Cada infant és un ésser únic i irrepetible. Cada infant aporta una novetat genuïna al món. L’educació reclama sempre una mirada atenta a la diferència, a la singularitat, a la distinció ―lluny de la indiferència, la uniformitat i la indistinció―.

Les famílies constitueixen l’estructura d’acollida primera i primordial de l’infant. A Epiqueia, incorporar un nen a l’escola és incorporar una família a la comunitat. El diàleg amb les famílies proporciona la complicitat i la confiança mútua necessàries per entendre l’infant amb profunditat i acompanyar-lo amb lucidesa.

L’educació no és quelcom que s’administri des de fora a l’infant per tal que aquest ho incorpori i acumuli, però tampoc és un moviment estrictament intern del nen que es dóna de manera espontània. L’educació es dóna en l’espai engendrador del diàleg; entre el nen i el món, el nen i els adults, el nen i els altres nens, el nen i la cultura. Quan el diàleg amb l’alteritat és veritablement una experiència que transforma la persona obrint-la a noves perspectives de si mateixa i del món que l’envolta, s’esdevé l’educació.

L’escola ha de ser una comunitat de vida i d’aprenentatge en què els nens i nenes siguin respectats i estimats singularment i en allò que realment són. L’infant ha de ser acollit, considerat i acompanyat en totes les dimensions i facetes de la seva existència perquè, pel camí de l’experiència i del diàleg, creixi i maduri essent ell mateix.

Epiqueia és una comunitat: comunitat de vida i d’aprenentatge que s’eixampla  en cercles concèntrics: infants i mestres, pares i mares… Una comunitat amb identitat pròpia i dinàmica, que es relaciona amb tot allò que l’envolta a través de visites de persones a l’escola, de sortides al municipi i a la comarca, de projectes de col·laboració, de la revista, etc. Per això, Epiqueia vol ser una escola oberta al món des del seu arrelament al territori penedesenc, a la vall de Mediona.