Revistes

Les revistes de les tres comunitats són un espai privilegiat de narració i de documentació de la vida i de l’aprenentatge. També són una eina central de comunicació amb les famílies.