Eixos fonamentals

L’infant és un ésser sensible, capaç, despert, actiu, creatiu i intel·ligent. Per això, els nens i nenes tenen ganes de fer coses amb sentit, rellevants, interessants, ambicioses; de manera natural, volen iniciar-les posant-hi el cap, el cos i el cor. A Epiqueia considerem la infantesa com una etapa de gran fecunditat.

Cada persona és única i irrepetible; aporta una novetat genuïna al món. L’educació reclama sempre una mirada atenta a la diferència, a la singularitat, a la distinció: al nom propi de cadascú ―lluny de la indiferència, la uniformitat i la indistinció.

L’escola ha de ser una comunitat de vida i d’aprenentatge en què els nens i nenes, alhora que respectats i apreciats singularment, aprenguin a respectar els altres. Tothom ha de ser acollit, reconegut i acompanyat en totes les dimensions i facetes de la seva existència perquè, pel camí de l’experiència i del diàleg, creixi i maduri essent ell mateix.

Des de la primera infantesa, els nens i nenes es van fent grans i van desplegant la seva personalitat formant-se a través de les experiències que viuen. Cada moment té les seves característiques, en cada etapa es donen necessitats diferents. A Epiqueia, proposem un itinerari educatiu que, mantenint la continuïtat i la identitat d’elements perennes, concreta un marc distint per a infants, per a nens i nenes, i per a joves (Infantil,  Primària i Secundària); dibuixant un camí amb paratges, reptes i interlocutors diferents que acompanyen, des de la sol·licitud de cada etapa, la maduració i el procés de personalització. 

“Anar a escola” és una expressió molt significativa. El primer lloc al qual van els infants quan surten de la llar i de la família és l’escola. L’escola és el primer lloc en què ens trobem amb persones diferents; el primer lloc en què som nosaltres entre els altres; el primer lloc en què podem conèixer coses valuoses de la mà de mestres; el primer lloc en què fem comunitat amb altres que no són els de casa. Epiqueia vol assumir la responsabilitat de ser escola veritable, conscient de la petjada que els primers anys deixen en la vida de les persones.

L’educació no és quelcom que s’administri des de fora a l’infant per tal que aquest ho incorpori i acumuli, però tampoc és un moviment estrictament intern del nen que es dóna de manera espontània. L’educació es dóna en l’espai engendrador de la trobada i del diàleg; entre el nen i el món, el nen i els adults, el nen i els altres nens, el nen i la cultura. Quan el diàleg amb l’alteritat és veritablement una experiència que transforma la persona obrint-la a noves perspectives de si mateixa i del món que l’envolta, s’esdevé l’educació.

A Epiqueia volem posar a l’abast els sabers culturals, les obres valuoses, els coneixements científics, les pràctiques i arts humanes… perquè això ajudi a créixer en un sòl fèrtil, inspirador i orientador. La comunitat escolar es crea, també, perquè compartim la recepció i la recreació del bagatge de la cultura humana.

Les famílies constitueixen l’estructura d’acollida primera i primordial. A Epiqueia, incorporar un nen a l’escola és incorporar una família a la comunitat. El diàleg amb les famílies proporciona la complicitat i la confiança mútua necessàries per entendre l’infant amb profunditat i acompanyar-lo amb lucidesa.

Epiqueia vol ser una escola compromesa amb el món i amb la vida de totes les persones, des del seu arrelament al territori penedesenc, a la vall de Mediona.