Inscripció i quotes

L’escola Epiqueia és una escola d’iniciativa social que no té concert amb l’administració i per
això no rep cap subvenció i es finança amb les quotes de les famílies.
 
Curs 2022-2023 i 2023-2024

Matrícula: 200 € (en el moment de reservar la plaça i només una vegada en tota
l’escolarització).
Quota de material: 50 € (un pagament per curs al setembre)
Quotes: 12 quotes l’any de setembre a agost
·         315 €
·         265 € (segon fill/a)
·         240 € (tercer fill/a o següents)
Les quotes poden canviar en propers cursos, però no pujaran per sobre de l’increment de
l’IPC.
 
Procés per fer la inscripció a l’escola
 
1.    Inscriure’s per conèixer l’escola https://epiqueia.cat/contacta-formulari/
2.    Assistir a una jornada i/o entrevista de presentació de l’escola (a partir del mes
de febrer)
3.    Fer arribar el full de preinscripció (que es lliurarà a les famílies que han assistit a
una jornada i/o entrevista).
4.    Rebre la confirmació o no de la plaça a l’escola (en funció de les disponibilitats de
plaça a cada comunitat).
5.    Pagament de la matrícula i confirmació definitiva de la inscripció a l’escola.
6.    Entrevista personal amb l’equip de referència de la comunitat dels fills o filles (el
mes de juliol, abans de l’inici del nou curs i de la incorporació de la família a
l’escola).