Escola de les Arts

A partir del curs 2022-2023, Epiqueia obrirà l’Escola de les Arts oberta a tothom en horari extraescolar. 

L’objectiu de l’escola serà fomentar la vivència de l’art: música, dansa i teatre. Una vivència que enriqueix i alimenta la vida de les persones. I una vivència, alhora, que és espai privilegiat de relació i trobada. 

L’Escola donarà suport a les vocacions artístiques, però sobretot, serà un lloc per a l’educació integral i per a la cohesió social.

Hi haurà fórmules per a beques o ajuts perquè tothom qui ho vulgui hi pugui participar.