Escola de les Arts

Epiqueia obre l’Escola de les Arts a tothom.

L’objectiu de l’escola és fomentar la vivència de l’art: música, dansa i teatre. Una vivència que enriqueix i alimenta la vida de les persones. I una vivència, alhora, que és espai privilegiat de relació i trobada.

L’Escola vol donar suport a les vocacions artístiques, però sobretot, vol ser un lloc per a l’educació integral i per a la cohesió social.

Curs 2023-2024

Les activitats estan coordinades a tots els nivells per les mateixes persones que les proposen, però totes tenen un aire de família que les enriqueix mútuament i que conforma Epiqueia de les Arts.

Les propostes es poden anar ampliant durant el curs.