Textos

Llibre: ESTEVE, M. Aventures d’aprenentatge. Vic: Eumo, 2019.
Ressenya del llibre Aventures d’aprenentatge a Perspectiva Escolar Setembre/Octubre 2019. Núm. 407
Aixopluc i interpèrie. Perspectiva escolar. Gener/febrer 2019. Núm. 403