Textos

ESTEVE, M. L’escola, casa de lectura. Vic: Eumo, 2023

ESTEVE, M. Aventures d’aprenentatge. Vic: Eumo, 2019

Un marc fèrtil per mirar el món. Guix d’infantil. Setembre 2022. Número 116.

Les famílies en el treball per projectes: complicitat i col·laboració. Guix d’infantil. Setembre 2022. Número 116.
Aixopluc i interpèrie. Perspectiva escolar. Gener/febrer 2019. Núm. 403
De l’escola al món: un camí que és vincle. Perspectiva escolar. Març/Abril 2020. Núm. 410.