La matemàtica i la geometria

A Epiqueia fem un treball de desplegament de la capacitat logicomatemàtica des dels petits –amb una activitat més manipulativa- fins als més grans, que aborden processos de raonament i d’abstracció complexos. Paral·lelament a aquest plantejament més lineal i seqüencial de desenvolupament de les capacitats lògiques i matemàtiques, fem sempre un treball cultural i globalitzador que situa les matemàtiques en la vida i la cultura a través de projectes, problemes o reptes pràctics i de l’ús d’instruments de mesura. Aquesta línia de treball s’enriqueix, també, amb estones dedicades a jocs matemàtics i estratègics que aporten una gran versatilitat al raonament lògic. També s’incorporen a aquest itinerari propostes de programació i robòtica que vinculen el raonament lògic amb una dinàmica juganera -molt característica d’alguns nens i joves-, i que s’orienten a la creació (i no al consum de productes tecnològics).   

Paradoxalment, la progressiva atenció a les exigències dels nombres i de les figures acaba essent enormement creativa; la primera “subordinació” esdevé aviat un poderós instrument per desenvolupar la capacitat de raonament lògic, per exercitar la capacitat creativa i imaginativa, i per entendre i explicar dimensions de la realitat.