L’activitat manual

L’activitat manual és important en totes les etapes a Epiqueia. En el grup dels petits, hi té un paper central. La manipulació porta a la conceptualització, i la raó sensitiva és base de la raó intel·lectual. Per això, en els grups dels petits, molts aprenentatges passen pels materials didàctics manipulatius pensats i preparats per als infants d’aquestes edats.

En les comunitats de Primària, tots els projectes de treball tenen una dimensió manipulativa, molt sovint relativa a la confecció o la construcció de quelcom. El taller és un espai de treball tan habitual com tots els altres, el qual, endemés, és utilitzat també com a lloc de visita assídua en les estones d’activitat lliure per fer-hi invents, coses per a les cabanes, regals…

També a Educació Secundària l’activitat manual és un ingredient de la quotidianitat que complementa o acompanya l’activitat més intel·lectual. Es fan tallers de tecnologia, tallers d’art, alguns projectes constructius, bricolatge, la cura de l’hort i del jardí…

El treball manual ben fet lliga directament amb la formació de la intel·ligència. Cal fer coses amb les mans, i més encara quan el nostre context excessivament virtual i digitalitzat cada cop ho facilita menys.